Zásobník projektů
Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové, zástupci subjektů působících na území Místní akční skupiny Naděje o.p.s.

Prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníkového šetření. Šetření provádíme v souvislosti s přípravou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období let 2021 – 2027, kterou potřebujeme k tomu, abychom mohli nadále rozvíjet venkovskou oblast a v neposlední řadě finančně podporovat Vaše aktivity.

Odhadovaný čas vyplňování dotazníkového šetření se pohybuje mezi 6-8 minutami. Území, kterého se naše Strategie týká, je zobrazeno zde: http://www.masnadeje.cz/mas-nadeje-ops/uzemni-pusobnost-2021-2027/

Dovolte nám Vás požádat o vyplnění dotazníku nejpozději do 31. 01. 2021. Mockrát Vám děkujeme za Váš cenný čas věnovaný naší práci.

V případě jakýchkoliv dotazů či technických nesrovnalostí nás, prosím, kontaktujte.

Se srdečným pozdravem

MAS Naděje o.p.s.
--
e-mail: kancelar@masnadeje.cz
tel.: 733 700 334
web: www.masnadeje.cz
--
Facebook: www.facebook.com/masnadeje.cz
Instagram: www.instagram.com/masnadeje
Tento Dotazník žadatele bude sloužit jako podklad k realizaci místní rozvojové strategie pro období 2021 – 2027, proto projektům věnujte vysokou pozornost. Pokud je v plánu více projektů, opakujte vyplnění dotazníku s novým projektem. Děkujeme Vám. MAS Naděje o.p.s.
Vyberte kategorii, do které spadáte. *
V případě že spadáte do více kategorií, zvolte kategorii podle toho, kdo by realizoval projekt.
Název subjektu. *
V případě, že jste OSVČ nepoužívající žádný název subjektu, uveďte Vaše jméno a příjmení.
Vaše IČ. *
Zadejte identifikační číslo subjektu, který zastupujete.
Název projektu? *
Vyplňte nezávazný název Vašeho projektu.
Místo realizace projektu? *
V jaké obci na území MAS Naděje o.p.s. plánujete tento projekt realizovat? V případě, že projekt zahrnuje širší oblast (např. při pořízení mobilní technologie), zvolte území obce, ze které činnost budete provádět.
Plánovaný dopad projektu *
Uveďte, v jaké míře předpokládáte dopad realizace tohoto projektu? Dopadem projektu se rozumí místo, odkud bude moci kdokoliv čerpat/využívat výstupy z Vašeho projektu. Např. při projektu v rámci kterého budou poskytovány služby obyvatelům jedné konkrétní obce, je dopad na místní úrovni.
Plánovaná realizace projektu? *
Zvolte, v jakém rozmezí cca plánujete realizaci tohoto projektu? V případě více let lze zaškrtnout i více variant.
Required
Předpokládané náklady projektu v Kč? *
Vyberte předpokládané finanční rozmezí nákladů Vašeho projektu.
Akceptovatelná míra spolufinancování projektu? *
Vyberte Vámi akceptovatelnou míru Vašeho spolufinancování celkových nákladů projektu. Např. pokud jsou celkové náklady projektu 1 mil. Kč a Vaše spolufinancování 20 %, Vaše spoluúčast na nákladech projektu je 200 tis. Kč.
Připravenost k realizaci projektu? *
Zaškrtněte varianty, které již k Vašemu projektu máte připraveny, resp. které se týkají průběhu příprav Vašeho projektu.
Required
Zdroje financování projektu? *
Required
Oblast dopadu projektu? *
Required
Partneři projektu?
V případě, že projekt neplánujete realizovat s žádnými partnery, žádné nabízené pole nezaškrtávejte.
Stručný popis a zdůvodnění projektu, jaký problém bude jeho realizací vyřešen? *
Jméno a příjmení *
Doplňte jméno a příjmení Vás nebo Vaší kontaktní osoby.
Váš e-mail
Nepovinné, ale o vyplnění Vás ve snaze o zajištění kvalitního výstupu žádáme.
Vaše telefonní číslo
Nepovinné, ale o vyplnění Vás ve snaze o zajištění kvalitního výstupu žádáme.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MAS Naděje o.p.s.. Report Abuse