แบบสอบถามการใช้งานโปรแกรม ChemTrack & WasteTrack 2016
อบรมการใช้งานโปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมี และการกำจัดของเสีย ChemTrack & WasteTrack 2016
1. เพศ
2. วุฒิการศึกษา
3. ประเภทบุคคล
4. ตำแหน่ง
Your answer
5. ภาควิชา/หลักสูตร
Your answer
6. คณะ/สถาบัน/ศูนย์
Your answer
7. วันที่เข้ารับการอบรมครั้งล่าสุด
MM
/
DD
/
YYYY
8. ท่านทราบข่าวการอบรมการใช้โปรแกรมจากสื่อใด
9. ท่านได้รับแจ้งการยืนยันการเข้าอบรมโดย
กรุณาตอบข้อความด้านล่างนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดการอบรมครั้งต่อไป
1. ความรู้ที่ท่านได้รับจากการบรรยาย และการใช้งานโปรแกรม ChemTrack & WasteTrack 2016
2. การตอบข้อซักถามทางเทคนิคต่างๆ ในระหว่างการอบรม
3. ความพอใจในการใช้โปรแกรม ChemTrack & WasteTrack 2016
4.ความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการอบรม
5. ความเหมาะสมของ PowerPoint ที่ใช้ในการอบรม
6. ความเหมาสมของระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
7. ความเหมาะสมของสถานที่จัดการอบรม
8. ประสิทธิภาพของวิทยากร ในการถ่ายทอด การใช้โปรแกรม ChemTrack & WasteTrack 2016
9. ท่านสามารถนำโปรแกรม ChemTrack & WasteTrack 2016 ไปใช้ให้เกิดผลได้จริง
10. หลังจากได้รับการอบรมฯ นี้แล้ว ท่านสามารถนำไปใช้ดำเนินงานบริหารจัดการข้อมูลสารเคมีภายในหน่วยงานอย่างไร
ท่านมีความประสงค์ที่จะให้คณะทำงานจัดอบรมเพิ่มเติมในด้านใด (โปรดระบุ)
Your answer
ช่องทางการสื่อสารที่ท่านสะดวกสำหรับการรับข่าวสารด้าน EH&S
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms