Elektroniczny Formularz Rekrutacyjny
Dziecięcy Uniwersytet w Krzeszowicach zapisy 2018/2019
Email address *
Przed zarejestrowaniem się na Dziecięcy Uniwersytet prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który znajduje się na stronie http://ckiskrzeszowice.pl/duwk-zapisy/
Informujemy, że wypełniając formularz rekrutacyjny Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach akceptuje Pani/Pan Regulamin Dziecięcego Uniwersytetu, a przesłanie informacji jest jednoznaczne z akceptacją warunków RODO.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach z siedzibą 32-065 Krzeszowice, ul. dr. J. Walkowskiego 1.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: walmarbhp@onet.eu lub telefonem: 601 492 258
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
c) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g - RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

Wyrażam zgodę na zamieszczanie przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach wizerunku mojego dziecka na stronie społecznościowej w serwisie Facebook pod adresem www.facebook.pl/ do celów informacyjnych i promocyjnych.
Jestem świadomy(a), że:
• serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony.
• dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawienia i\lub uaktualniania oraz wiem o możliwości wycofania zgody w każdym czasie.


Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service