Jabatan Landskap Negara (JLN)

  Captionless Image

  A. MAKLUMAT ASAS

  This is a required question
  This is a required question

  B. KEKERAPAN, KAEDAH, TEMPAT DAN TUJUAN BERURUSAN

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  C. TERAS PERKHIDMATAN

  Sila jawab soalan-soalan di bawah sekiranya telah mendapat perkhidmatan ini

  Captionless Image
  This is a required question

  I. Pembangunan dan Pengurusan Taman Awam

  Sila jawab soalan S06 hingga S15 sekiranya pernah melawat taman awam yang berkaitan
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  II. Kajian Pelan Induk Landskap (PIL)

  Sila jawab soalan S16 hingga S19 sekiranya pernah mendapat perkhidmatan ini
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  III. Dasar Pengagihan Dan Peruntukkan Pembangunan Landskap

  Sila jawab soalan S20 hingga S21 sekiranya pernah mendapat perkhidmatan ini

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  IV. Pengurusan Maklumat / Data / Bahan Terbitan Jabatan / Garis Panduan / Manual / Dasar / Kajian

  (Sila tandakan yang berkenaan. Pilihan boleh melebihi satu jawapan)
  This is a required question

  Sila jawab soalan S23 hingga S28 sekiranya telah mendapat perkhidmatan untuk mendapatkan maklumat / data yang berkaitan dengan pihak Jabatan

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  V. Perkhidmatan Khidmat Nasihat Dari Segi Teknikal / Penyelenggaraan Landskap / Pengurusan Tender

  Sila jawab soalan S29 dan S30 sekiranya telah mendapat perkhidmatan yang berkaitan

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  VI. Pengurusan Aduan

  This is a required question

  Sila jawab soalan S32 hingga S34 sekiranya telah mendapat perkhidmatan yang berkaitan

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  VII. Perkhidmatan Kaunter

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  VIII. Umum

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question