หน้าแจ้งข้อร้องเรียนสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พันธกิจสำนักทะเบียนและประมวลผลด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. จัดการและให้บริการระบบรับเข้าศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผลการศึกษา ระบบตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา และประสานงานการบริหารหลักสูตร ตารางสอน ตารางสอบ
2. จัดการและให้บริการอาคารเรียนรวมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

การแจ้งข้อร้องเรียนควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ความล่าช้าในการดำเนินงาน ความไม่โปร่งใสและไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ตามพันธกิจของสำนักทะเบียน
ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐาน และผู้แจ้งต้องให้รายละเอียดที่สามารถติดต่อกลับได้
ข้อมูลผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ

ในกรณีที่ไม่ใช่ข้อร้องเรียนอันเกี่ยวเนื่องกับสำนักทะเบียนและประมวลผล กรุณาแจ้งข้อร้องเรียนที่ http://complaint.cmu.ac.th/

ชื่อ นามสกุล *
Your answer
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
ข้อมูลผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ
สถานะ *
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
Your answer
อีเมลที่ติดต่อได้ *
โปรดให้ข้อมูลอีเมลเที่ติดต่อได้ พื่อที่ทางสำนักฯจะได้ติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา
Your answer
ในกรณีที่ข้อร้องเรียนไม่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสำนักทะเบียนและประมวลผล ท่านประสงค์ที่จะ *
ข้อร้องเรียน
รายละเอียดข้อร้องเรียน *
Your answer
วันที่เกิดเหตุ
MM
/
DD
/
YYYY
เวลาเกิดเหตุ
Time
:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service