Odnosi sa korisnicima

Poštovani korisnici usluga BIT Centra,

molimo vas da kvarove i zahtjeve koje imate dostavite popunjavalnjem obrazca, kako bi iste u što kraćem roku rijesili.

S poštovanjem,
BIT Centar

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question