Get Fit to Persist! - Creole

Eske ou te konnen fè egzèsis ka ede w aprann? Gade sa: https://youtu.be/UY6X0G4aPbk

Irsc ap ofri yon etid ”Fè anfòm nan dire” pou amelyore aprantisaj.

Pote aparèy teknololoji ki pou ede w konsantre epi aprann!

Etidyan:
•Ki pa ansent
•K’a p pran klas Ayskoul, GED Prep, oubyen ESL onnlayn
•Ant 18-65 an

Ou ka prete yon "Fitbit Flex" nan IRSC pandan genyen materyèl la. Ou dwe asiste yon seyans oryantasyon. Pral gen yon chèk chak mwa pou kontrolè pwogrè ou.

Aplike la!

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question