แบบประเมินผลความพึงพอใจงานวิจัยและบริการวิชาการ
build 6.2017
1. ประเภทผู้ตอบแบบประเมิน *
2. เรื่องที่มาขอรับบริการ *
Required
3. การบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว *
4. ความรวดเร็วในการให้บริการ *
5. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอน *
6. ความเป็นธรรมในการให้บริการ (มีการเรียงลำดับ ก่อน หลัง) *
7. ความสะดวกที่ได้รับจากการให้บริการ *
8. มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการให้บริการ *
9. ได้รับบริการที่ตรงความต้องการ *
10. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ *
11. ความถี่ในการมาใช้บริการซ้ำ *
12. ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms