แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Website คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจของการใช้บริการ
1. ด้านข้อมูล
1.1 มีเนื้อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 มีข้อมูลที่ทันสมัย มีการนำขึ้น/ปรับปรุงข้อมูลใน Website ได้รวดเร็ว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 มีข้อมูลที่ถูกต้อง/ครบถ้วน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4 มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.5 มีการจัดเรียงข้อมูลตามลำดับ/ขั้นตอน มีความต่อเนื่อง ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.6 มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่เหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.7 มีระบบสืบค้นข้อมูลที่ใช้งานง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ด้านคุณลักษณะของ Website
2.1 มีรูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย/สวยงาม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 เพิ่ม/ลดขนาดตังอักษรได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 มีรูปแบบการนำเสนอ Web Page ที่สวยงาม เหมาะสม น่าสนใจ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 มีเมนูที่ชัดเจน รูปแบบเหมาะสม ใช้งานได้ง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 มีเมนูที่ชัดเจน รูปแบบเหมาะสม ใช้งานได้ง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5 มีเส้นเชื่อม (Link) ที่พร้อมใช้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.6 มีภาพประกอบที่เหมาะสม ชัดเจน ต่อการสื่อความหมาย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.7 ความง่ายในการใช้งาน Website
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ส่วนที่ 3 : โปรดให้คะแนนภาพรวมของการให้บริการบน Website คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
โปรดให้คะแนนภาพรวมของการให้บริการบน Website คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คะแนนเต็ม 10)
ส่วนที่ 4 : ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (จุดเด่น/สิ่งที่ควรปรับปรุง/สิ่งที่อยากให้มีเพิ่มเติมใน Website คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service