АНКЕТНА КАРТА
За проучване на общественото мнение във връзка с оценка на екосистемната услуга „вода“ осигурена от горските територии
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Профил на анкетирания
Вие сте? *
Вашата възраст е? *
Вашето образование е:
Clear selection
Живеете и/или работите в община:
Представител сте на : *
Required
Въпроси
1. Какво е мнението Ви относно обществената осведоменост по темата: „Устойчивото използване на природни ресурси“ във Вашия регион, измерено чрез елементите по-долу?
Добра осведоменост
Средно добра осведоменост
Ниско ниво на осведоменост
По отношение на водите
По отношение на горските територии
По отношение на въздух
По отношение на биоразнообразие
По отношение на опазване на ландшафта
По отношение на почви
Друго
Clear selection
2. Определете важността на следните стоки и/или услуги, които свързваме с горите (можете да посочите един или повече отговори)?
3.Според Вас, за кои от изброените стоки или услуги плащаме?
4. Според Вас, за кои от изброените обществени екосистемни ползи от горските територии собствениците на гори трябва да се възмездят?
5. За кои от изброените обществени екосистемни ползи от горските територии бихте платили?
6.Оценявате ли като добро стопанисването на горите във вашата община?
Clear selection
7. Как оценявате качеството на водата във вашата община?
Clear selection
8. Как оценявате количеството на водата във вашата община?
Clear selection
9. Според Вас от кого или от какво зависи количеството и качеството на водата?
10. Моля, споделете проблеми свързани с горите и водните ресурси във Вашето населено място или регион!
Благодарим за Вашата отзивчивост!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy