แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้และนำผลการประเมินไปประกอบการประกันคุณภาพฯ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจต่อไป กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms