Burza nápadov pre participatívny rozpočet BB
predložená v zmysle § 5 bod 7. Štatútu participatívneho rozpočtu MESTA BANSKÁ BYSTRICA, schváleného Uznesením č. 129/2019-MsZ dňa 30.4.2019

Milí Banskobystričania,

formulár Burza nápadov pre participatívny rozpočet BB slúži ako online zberňa vašich podnetov - nápadov na riešenia či zlepšenia vami vnímanej situácie v našom meste. Je určený najmä tým z vás, ktorí nemáte skúsenosti s písaním projektových návrhov, no napriek tomu by ste radi prispeli k zlepšeniu nejakej oblasti života v Banskej Bystrici. Ak teda vnímate nejakú problémovú situáciu a máte nápad, ako ju riešiť, zmeniť, zlepšiť, alebo ak máte nápad, ktorý by priniesol nášmu mestu a jeho obyvateľom niečo nové, čo tu podľa vás chýba, vyplňte a odošlite nám tento formulár.

Pripomíname, že ide o súčasť tzv. participatívneho rozpočtu Mesta Banská Bystrica a preto, aby boli vaše nápady či riešenia realizovateľné, mali by spĺňať niekoľko dôležitých kritérií:
- realizovateľnosť na území, ktoré patrí Mestu (teda nie na súkromných pozemkoch či priestoroch súkromných firiem a pod.)
- váš podnet (nápad na niečo nové, alebo riešenie situácie) sa nemôže týkať tzv. obligatórnych služieb Mesta, ako je údržba a oprava chodníkov, ciest, verejného osvetlenia a pod.

V prípade, že vami zaslané nápady a návrhy riešení splnia podmienky pre to, aby mohli byť zaradené do participatívneho rozpočtu, oslovíme vás prostredníctvom vami poskytnutej mailovej adresy a pozveme vás na niektoré zo stretnutí tematických pracovných skupín, kde spolu s vami dáme vášmu nápadu podobu projektového návrhu.
Email address *
Meno a priezvisko *
Your answer
Názov Vášho nápadu
Skúste svoj nápad nejako výstižne pomenovať
Your answer
Popis situácie *
Pokiaľ možno, stručne popíšte súčasný stav alebo situáciu, ktorú by ste chceli svojím nápadom zmeniť, zlepšiť.
Your answer
Popis riešenia - Vášho nápadu *
Popíšte, ako si predstavujete riešenie súčasnej situácie, opíšte svoj nápad na jej zlepšenie.
Your answer
Kde *
Napíšte presnú lokalitu, kde by sa mal Váš nápad (riešenie situácie) realizovať. Môžte uviesť aj názvy ulíc.
Your answer
Harmonogram
Ak máte predstavu, že Vaše riešenie (nápad) bude vyžadovať nejaký časový harmonogram realizácie, napíšte termíny. Stačí uviesť len mesiace, napr. od mája do augusta a pod. Ak nemáte predstavu o harmonograme realizačných prác, nič nevpisujte.
Your answer
Doplňujúce informácie
Ak potrebujete uviesť ešte nejaké doplňujúce, upresňujúce či dôležité informácie k Vášmu nápadu (riešeniu), môžte tak urobiť tu.
Your answer
Tematické zameranie nápadu (riešenia)
Skúste priradiť svoj nápad k jednej z uvedených možností tematického zamerania. Ak si myslíte, že ani jedna z uvedených možností nie je použiteľná, zaškrtnite políčko Iné.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.