ใบสมัครนักศึกษาใหม่สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรม 2563
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตารับตรงของสาขาฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook: การจัดการธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หรือ 087-3869001
ชื่อ-สกุล *
(ใส่คำนำหน้า นาย/นางสาว)
เพศ *
อายุ *
เลขประจำตัวประชาชน *
สถานศึกษาเดิม *
จบวุฒิการศึกษา *
สาขา/แผนการเรียน *
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) *
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
เบอร์โทรศัพท์ *
ID Line (ถ้ามี)
อีเมล (E-mail) *
ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
ทัศนคติที่มีต่องานบริการ *
ประสบการณ์/ความประทับใจกับประสบการณ์ทางด้านโรงแรม *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phuket Rajabhat University. Report Abuse