ANKIETA – STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZDUŃSKA WOLA NA LATA 2021-2028
W związku z prowadzonymi pracami nad „Strategią Rozwoju Gminy Zduńska Wola na lata 2021-2028” zachęcamy mieszkańców Gminy do wypełnienia niniejszej ankiety, która ma charakter anonimowy. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2028 r., a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy na najbliższe lata.
PŁEĆ *
WIEK *
INTERESARIUSZ *
Proszę ocenić ważność realizacji poniższych przedsięwzięć na terenie gminy według skali: *
1 - zbędna
2 - nieistotna
3 - istotna, ale niekonieczna
4 - ważna
5 - bardzo ważna
Budowa/ rozbudowa i remonty dróg
Budowa infrastruktury okołodrogowej - Oświetlenie uliczne
Budowa infrastruktury okołodrogowej - Chodniki i ścieżki rowerowej
Budowa infrastruktury okołodrogowej - Sygnalizacja świetlna
Budowa/ rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej
Budowa/ rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
Budowa/ rozbudowa i modernizacja sieci gazowej
Budowa/ rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej
Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej (świetlic wiejskich, obiektów kultury, oświaty, itp.)
Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych
Uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Wydzielanie i uzbrajanie terenów inwestycyjnych
Rozwój terenów zorganizowanej zieleni (np. parki, skwery, itp.)
Organizowanie na większą skalę działań kulturalnych, artystycznych i promocja gminy
Które z poniższych stwierdzeń najlepiej charakteryzuje gminę obecnie? (proszę wybrać maksymalnie 5 propozycji) *
Required
Które z poniższych stwierdzeń powinny charakteryzować gminę w przyszłości? (proszę wybrać maksymalnie 5 propozycji) *
Required
Które z poniższych elementów w funkcjonowaniu Urzędu Gminy należy Pana/Pani zdaniem poprawić ? *
Required
Jakie Pana/Pani zdaniem są najbardziej istotne problemy do rozwiązania na terenie gminy? Co w pierwszej kolejności należałoby naprawić i usprawnić?
Your answer
Jakie Pan/ Pani zdaniem obecne atuty gminy można wykorzystać w przyszłości do jego rozwoju? Co decyduje o obecnej atrakcyjności gminy? Co może stać się szansą dla jego rozwoju?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy