Onderzoek toepasbaarheid OpenSourceSoftware

Uw mening is belangrijk!

Beste allemaal,

Op dit moment studeer ik voor mijn HBO Bachelor management. Ik ben nu bezig met het afrondende deel van de opleiding, een bedrijfskundig onderzoek bij een engineersbureau in Alkmaar naar de mogelijkheden om kosten en leveranciersafhankelijkheid te beperken door gebruik te maken van open source software.

Toelichting onderzoek:
Vanuit de overheid wordt het gebruik van open standaarden en open source software gestimuleerd en wordt zelfs voorrang gegeven bij inschrijvingen aan bedrijven die hiervan gebruik maken en hun ICT-infrastructuur flexibel hebben ingericht.
Om in de toekomst “de boot niet te willen missen” of, in dit geval, de aansluiting, is het belangrijk om als organisatie te sturen op het gebruik van open standaarden en open source software waar mogelijk. Dit vraagt om een goed afgebakend beleid vanuit de organisatie.

Als extra aanvullende informatie zou ik gegevens uit het bedrijfsleven willen voegen.
Ik heb je hulp nodig om hiervan een succes te maken. Door mee te werken aan dit onderzoek zorg je ervoor dat ik voldoende respondenten heb om adequate conclusies te kunnen trekken.

De enquête neemt maximaal 10 minuten in beslag en bestaat uit ongeveer 10 vragen die je kort na dit bericht ontvangt.

Alvast bedankt voor je medewerking,
met vriendelijke groet,
Agnes Tesselaar
onderzoeker
__________

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question