Kyol Che - Winter / Zima 2019
**************** WELCOME TO WINTER KYOLCHE AT WUBONGSA TEMPLE ****************

Before applying, please read 'Retreat Rules", which are available here:
http://www.zen.pl/reguly-odosobnien/.
You can also visit our new WKC website, where we have prepared more informations for you:
https://sites.google.com/view/wkc2019/home?authuser=0

We would like to ensure everyone that Kyolche atmosphere will be focused and we ask for your help by not applying for other dates and hours than the listed above. The only exception could be your flight connection; in such a case, contact the Wu Bong Sa office before booking your flight to confirm. Thank you!


OUR WINTER KYOLCHE SCHEDULE / PLAN KYOLCHE

Week 1: 06.01 - 13.01 - Arne Schaefer JDPSN
11.01 - 13.01 2nd entry on Friday at 6:30 pm
Week 2: 13.01 - 20.01 - no teacher (fee 25% off)
Week 3: 20.01 - 27.01 - Ji Kwang SSN
Week 4: 27.01 - 03.02 - Koen Vermeulen JDPSN
1.02 - 03.02 2nd entry on Friday at 6:30 pm
Week 5: 03.02 - 10.02 - Gu Ja SSN
Week 6: 10.02 - 17.02 - Gu Ja SSN
15.02 - 17.02 2nd entry on Friday at 6:30 pm
Week 7: 17.02 - 24.02 - Ja An JDPSN
Week 8: 24.02 - 03.03 - Ja An JDPSN
1.03 - 03.03 2nd entry on Friday at 6:30 pm
Week 9: 03.03 - 10.03 - Dae Bong SN
Week 10: 10.03 - 17.03 - no teacher (fee 25% off)
Week 11: 17.03 - 24.03 - Knud Rosenmayr JDPSN
Week 12: 24.03 - 31.03 - Jeong Hye SSN
29.03 - 31.03 2nd entry on Friday at 6:30 pm


FEES / CENA

Dharma Teachers/members/non-members
Nauczyciel Dharmy / członek / sympatyk

Kyol Che 2 days 170/200/230 zł (40/45/55 Euro)
Kyol Che 1 week 550/600/700 zł (135/150/175 Euro)
Kyol Che 2 weeks 950/1100/1300 zł (240/275/325 Euro)
Kyol Che 3 weeks 1450/1600/1900 zł (360/400/475 Euro)
Kyol Che 4 weeks 1900/2100/2500 zł (475/525/625 Euro)
Each more week 475/525/625 zł (120/130/160 Euro)
Total 5250/5700/6900 zł (1320/1450/1760 Euro)
Weeks without teacher - 25% off / tygodnie bez nauczyciela - zniżka 25%

************************** LET'S MEET AT WUBONGSA TEMPLE! **************************

Name / Imię i Nazwisko *
Your answer
Age / Wiek *
Your answer
Gender / Płeć *
Country/Kraj *
Your answer
E-mail *
Your answer
Phone number / Telefon kontaktowy *
Your answer
Arrival date and hour / Dzień i godzina przyjazdu do Wu Bong Sa *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Departure date and hour / Dzień i godzina wyjazdu z Wu Bong Sa *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Membership status / Status członkowski w Szkole Zen Kwan Um *
Required
This is my first retreat in Kwan Um School / To moje pierwsze odosobnienie w Szkole Kwan Um *
Your Zen Center / Twój ośrodek *
Zen Center, where you pay your monthly membership fees / Ośrodek lub grupa, gdzie wpłacasz miesięczne składki
Your answer
Precepts / Wskazania *
Highest precepts date / Rok przyjęcia najwyższych wskazań *
Your answer
Your contact person in case of emergency (phone number) / Telefon do osoby, którą należy powiadomić w sytuacjach awaryjnych *
Your answer
Were you diagnosed with any physical or psychological condition? Which? Do you need anything during the retreat? / Czy zdiagnozowano u Ciebie jakąkolwiek fizyczną lub psychiczną dolegliwość? Jaką? Czy potrzebujesz czegoś na odosobnieniu?
Your answer
Other / Inne
I.E Do you need bedding/towel etc. / Np. czy potrzebujesz pościel/ręcznik itp.
Your answer
I therefore certify that I participate in meditation session out of my own will and I consent to follow all rules and schedule of the retreat or otherwise leave it according to the Kyolche Guiding Teacher's decision. I release Kwan Um School of Zen and all session organizers from any responsibility regarding health and personal results coming from my participation in the retreat. I am aware that in case of some mental or physical health issues meditation training might be contraindicated. I agree my personal data can be processed by KUSZ. / Oświadczam, że uczestniczę w sesji medytacyjnej z własnej woli i zobowiązuję się do przestrzegania reguł oraz grafiku odosobnienia bądź do opuszczenia go zgodnie z decyzją Nauczyciela Prowadzącego Kyolche. Zwalniam Szkołę Zen Kwan Um i wszystkie osoby związane z organizacją sesji z odpowiedzialności za zdrowotne i osobiste rezultaty wynikające z mojego udziału w odosobnieniu. Jestem świadomy/a, że w przypadku niektórych dolegliwości natury psychicznej lub fizycznej trening medytacji może być przeciwwskazany. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZKU. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service