PRVENSTVO UP V BILJARDU 2016/17 - prijava na tekmovanje
PRVENSTVO UP V BILJARDU 2016/17 - prijava na tekmovanje
Z oddajo prijave potrjujem, da sem seznanjen/a z vsemi podatki o programu ter, da kot udeleženec/ka v programu sam/a nosim odgovornost za morebitne nezgode oz. poškodbe sebe ali drugih udeležencev v programu in za morebitno izgubo oz. krajo opreme. Izjavljam, da v naštetih primerih nosim odgovornost za nastale stroške oz. škodo sam/a, ter, da ne bom škode terjal/a od organizatorja programa. S svojim podpisom izrecno dovoljujem organizatorju programa, da moje osebne podatke shranjuje, upravlja z njimi in jih uporabljajo za potrebe izvedbe programa oz. za potrebe obveščanja o programu. Obenem pooblaščam organizatorja, da lahko resničnost podatkov navedenih v prijavnici lahko preveri pri pooblaščeni službi Univerze na Primorskem oziroma članici kjer sem vpisan/a oz. zaposlen/a. S podpisom prijavnice soglašam z objavo fotografij, na katerih sem, in mojih osebnih podatkov (ime, priimek, članica UP) na spletni strani organizatorja tekmovanja, na spletnih straneh in drugih medijih katerim organizator posreduje fotografije in izjave v objavo ter v tiskovinah organizatorja in v tiskovinah organizatorjevih partnerjev. S svojim podpisom se zavezujem tekmovanja tudi dejansko udeležiti.

By submitting this application, I certify that I have read all the information regarding the program and that as a participant in the program I am fully responsible for any accidents or injuries that may occur to myself or to other participants in the program and that I am fully responsible for any loss or theft of my equipment. I declare that in these cases I will fully carry the responsibility and all the potential costs. I will not require any kind of reimbursement from the organizer of the program. By submitting this application I allow the organizer of the program to store my personal data and to use them for the purpose of the program organization and evaluation as for the purposes of informing me about the program. At the same time I authorize the organizer to check the truthfulness of the given information about the study by the authorized service of the University of Primorska. By submitting this application I also allow the publication of my personal data (name, family name and faculty) and photographs on which I appear on the website of the organizer as on websites of the organizer partners and in other media and/or publication printed by the organizer or by the organizer partners. I also promise that I will attend the program.

IME - name: *
Napišite svoje ime - Enter your name
Your answer
PRIIMEK - family name: *
Napišite svoj priimek - Enter your family nameVaš odgovor
Your answer
PISNI NASLOV ZA OBVEŠČANJE - mail adress
Podatek ni obvezen.
Your answer
POŠTA IN POŠTNA ŠTEVILKA - post name and post code
Podatek ni obvezen.
Your answer
GSM ŠTEVILKA - cell phone number: *
Napišite gsm številko - Enter your cell phone number
Your answer
ELEKTRONSKI NASLOV - email adress *
Napiši elektronski naslov na katerega naj te obveščamo - Enter your email
Your answer
DATUM ROJSTVA - date of birth *
V formatu - Use format: DD.MM.LLLL
MM
/
DD
/
YYYY
SPOL - gender: *
NAZIV ČLANICE - name of the faculty *
Označite na kateri fakulteti/akademiji na UL študiraš - Mark the faculty name
ČLANSTVO V PANOŽNEM KLUBU - sport club membership
Vpiši naziv panožnega kluba v kolikor si registrirani oz. aktivni igralec/igralka - If you are registred and playing for a sports club enter the name of the club.
Your answer
STATUS UDELŽENCA - competitor status *
Označite vaš status - Choose your status
STOPNJA ŠTUDIJA - study cicle *
LETNIK ŠTUDIJA - Year of study *
VPISNA ŠTEVILKA - inscription number *
Zaposleni izpolnijo 0000 - employees 0000
Your answer
TEKMOVALNA DISCIPLINA - Competition discipline *
Označite discipline v katerih boste tekovali - Choose disciplines you will copmete in
TEKMOVALNA KATEGORIJA - Competition category *
Označite kategorijo v katerih boste tekovali - Choose category you will compete in
SOGLASJE ZA OBVEŠČANJE O PROGARMIH - consent for informing: *
Soglašam, da me organizator obvešča o poteku tekmovanja ter o drugih programih iz ponudbe organizatoja tekmovanja. - I agree that the organizer informes me about the programme and about the other programs of the organiser.IzberitePOŠLJI
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Uszp.si. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms