Formularz zgłoszeniowy do AFERA DJs' Night.

Regulamin konkursu:

1. Impreza ma formę konkursu, w którym mogą wziąć udział autorzy setów DJ’skich.

2. Organizatorem konkursu są Radio AFERA Politechniki Poznańskiej i Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej.

3. Jury konkursu jest powoływane przez organizatora. Jury ocenia zgłoszenia pod względem merytorycznym i formalnym i kwalifikuje wybranych DJ’ów do występu finałowego. Decyzje Jury są nieodwołalne.

4. Warunki uczestnictwa:
a) prawidłowe wypełnienie i wysłanie niniejszego zgłoszenia,
b) umieszczenie w zgłoszeniu linku zawierającego nagrany, autorski set DJ'ski trwający maksymalnie 30 minut (z możliwością pobrania pliku),
c) utwory pojawiające się w secie muszą pochodzić wyłącznie z legalnych źródeł i nie są obciążone prawami osób trzecich.

5. Terminy:
a) do 25.03.2019 (włącznie) – przyjmowanie zgłoszeń,
b) 29.03.2019 – ogłoszenie listy Finalistów na stronie www.afera.com.pl.,
c) 04.04.2019 – impreza w Klubie Schron w Poznaniu. W konkursie udział weźmie maksymalnie czterech Finalistów.

6. Występ finałowy:
a) przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z Finalistami telefonicznie w terminie do 29.03.2019, do g.19.00 w celu ustalenia szczegółów,
b) kolejność prezentacji Finalistów zostanie wylosowana przez Jury,
c) czas trwania seta wynosi od 45 do 60 minut,
d) Organizator dopuszcza możliwość udziału w secie gości specjalnych zaproszonych przez Finalistę.

7. Organizator zapewnia:
a) 2 odtwarzacze Pioneer CDJ-2000NXS2, mikser DJM-900 lub XONE:92 oraz gramofony,
b) sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy wraz z obsługą sceny,
c) herbatę, kawę, wodę na scenie.

8. Finaliści zapewniają sobie we własnym zakresie:
a) systemy do gramofonów,
b) pozostały niezbędny sprzęt używany podczas występu.

9. Werdykt Jury zostanie ogłoszony do publicznej wiadomości w ciągu godziny od zakończenia występu ostatniego Finalisty.

10. Nagrody dla zwycięzcy konkursu to:
a) wyjazd, zakwaterowanie i występ podczas obozu szkoleniowo-integracyjnego "Karpicko 2019" dla studentów Politechniki Poznańskiej roku "0" w terminie ustalonym z organizatorem obozu - Samorządem Studentów Politechniki Poznańskiej,
b) występ na poznańskich Juwenaliach 2019 (do 30-45 min),
c) możliwość zagrania koncertu na żywo w audycji Koncertowe Studio Radia Afera.

11. Finaliści pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i pobytu na koncercie.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania otrzymanych nagrań w celach promocji konkursu.

13. Finaliści, którzy do dnia 04.04.2019 nie osiągną pełnoletniości, zobowiązani są do załączenia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów, na uczestnictwo w konkursie.

14. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

15. Nieznajomość zapisów niniejszego regulaminu nie zwalnia uczestników Afera DJs’ Night 2019 z konsekwencji wynikających z jego nieprzestrzegania.

Imię i nazwisko *
Your answer
Telefon kontaktowy oraz e-mail *
Your answer
Wykonywane gatunki muzyczne *
Your answer
Link do nagranego setu DJ'skiego *
Your answer
Wymagania sprzętowe *
Your answer
Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem AFERA DJs' Night 2019 *
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zamieszczonych w formularzu danych w celach promocyjnych konkursu AFERA DJs' Night 2019 *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service