แจ้งความจำนงสมัครเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
คำชี้แจง
1. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
2. เอกสารหลักฐานประกอบ ให้ถ่ายสำเนา และส่งมอบ
ให้กับคณะกรรมการในวันรับสมัคร และมอบตัวประกอบด้วย
2.1 สำเนาปพ.1 พร้อมตัวจริง
2.2 รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 2 รูป
2.3 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา และมารดา
3. กำหนดวันรับสมัครและมอบตัวจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
คำนำหน้า *
กรอกชื่อ สกุลนักเรียน *
ตัวอย่าง สมศักดิ์ รักไทย
Your answer
กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักของนักเรียน *
ตัวอย่า 1234567898765
Your answer
วัน เดือน ปีเกิดนักเรียน *
ตัวอย่าง 23 มีนาคม 2551
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์นักเรียน
ตัวอย่าง 0811234567
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง
ตัวอย่าง 0811234567
Your answer
ชื่อโรงเรียนเดิม ขณะเรียนชั้น ป.6 *
ตัวอย่าง บ้านพังโคนวิทยา
Your answer
ชื่อจังหวัดของโรงเรียนเดิมขณะเรียนชั้น ป.6 *
ตัวอย่าง ระยอง
Your answer
แสดงความจำนงจะสมัครเรียนระดับชั้น ม.1 ในกลุ่มการเรียน *
กลุ่มการเรียน 1 สอบจัดชั้น กลุ่มการเรียน 2 ไม่สอบพิจารณาจาก GPAX, GPAวิทย์และGPAคณิตฯต้อง2.50 ขึ้นไป กลุ่มการเรียน 3 ถึง 6 โรงเรียนรับเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบหากจบ ป.6 กรุณาเลือกเพียงหนึ่งกลุ่มการเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy