ZPO Klementowice- Ewaluacja wewnętrzna 2018/2019 Przedmiot ewaluacji: Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne.Ankieta dla uczniów kl.IV-VIII
Drodzy Uczniowie!

Prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, któa pozwoli ocenić poziom bezpieczeństwa w naszej szkole.
Ankieta jest anonimowa.
Dziękujemy za rzetelne wypełnienie ankiety.

1. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie? *
2. Oceń swoje poczucie bezpieczeństwa. Zaznacz w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza, że czujesz się bardzo bezpiecznie, a 1- oznacza, że masz poczucie zagrożenia. *
czuję zagrożenie
czuję się bardzo bezpiecznie
3.Zaznacz, z powodu jakich zachowań innych osób nie czujesz się bezpiecznie w szkole. Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi. *
Required
4. Kto jest sprawcą wyżej wymienionych zachowań?Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. *
Required
5. Czy czujesz się bezpiecznie na lekcjach? Oceń swoje poczucie bezpieczeństwa w skali od 1 do 5 *
czuję zagrożenie
czuję się bardzo bezpiecznie
6. Czy dostrzegasz obecność nauczycieli dyżurujących podczas przerw lekcyjnych? *
7. Czy podczas przerw lekcyjnych czujesz się bezpiecznie? Oceń swoje poczucie bezpieczeństwa w skali od 1 do 5. *
czuję zagrożenie
czuję się bardzo bezpiecznie
8. Czy podczas posiłków w stołówce szkolnej dostrzegasz obecność nauczyciela dyżurującego? *
9. Czy znasz normy i zasady obowiązujące uczniów naszej szkoły? *
10. Czy przestrzegasz norm i zasad zachowania obowiązujących ucznia w naszej szkole? *
11. W jaki sposób poznałeś normy i zasady obowiązujące uczniów naszej szkoły?
12.Czy twoim zdaniem w naszej szkole występuje cyberprzemoc? *
13. Jeśli dopowiedziałaś/odpowiedziałeś twierdząco na wcześniejsze pytanie, zaznacz jakiego typu jest to cyberprzemoc?
14.Jakie media są najcześciej wykorzystywane przez uczniów naszej szkoły podczas stosowania cyberprzemocy? *
Required
15. Czy Twoim zdaniem nauczyciele konsekwentnie reagują na niewłaściwe zachowania uczniów? *
16. Komu zgłosisz ten fakt, jeśli bedziesz świadkiem lub ofiarą stosowania przemocy(fizycznej,psychicznej lub cyber)przez uczniów naszej szkoły? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service