On-line přihláška do kroužku aerobiku Juniorské školy Domyno Ivy Farářové 2. pololetí únor - červen 2024
Informace o zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).
 
Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve Sdružení Juniorského aerobiku z.s. (zapsaný spolek), se sídlem: Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4, zastupován předsedou spolku (dále jen „Správce“), jsou zpracovávány tyto osobní údaje: Jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, trvalé bydliště dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce, kontakt na zákonného zástupce (e-mail a tel. číslo).

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem komunikace mezi členy, vedení evidence členské základny, správy členských příspěvků a k naplňování cílů spolku v souladu s jeho stanovami.

Jsem informován/a, že osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu maximálně 3 měsíců ode dne, kdy dítě přestane navštěvovat kroužek Juniorského aerobiku z.s.

Beru na vědomí, že Správce nepředává osobní údaje žádnému zpracovateli.

Dále jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení);
požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení);
na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení
 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jméno a příjmení dítěte *
Datum narození dítěte *
MM
/
DD
/
YYYY
Trvalá adresa dítěte *
Kolikrát týdně bude Vaše dítě kroužek navštěvovat ? *
Částka za pololetí (září-leden) 1x týdně 3.000,- 2x týdně 3.900,-
Jaké dny bude Vaše dítě kroužek navštěvovat? *
Vybraný den zvolte podle věkové kategorie dítěte. (Děti 4-6 let: PO a ST 15:00-16:00), (Děti  7-10 let: PO a ST 16:00-17:00), (Děti 11-15 let: ÚT a ČT 16:00-17:00)
Required
Jméno a příjmení zákonného zástupce *
E-mail na zákonného zástupce *
Telefonní číslo na zákonného zástupce *
Co je dále potřeba ?
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy