แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหารท้องถิ่นและองค์กร
เทศบาลตำบลแม่ตาว
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ-สกุล) *
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ประเภทพนักงาน *
อายุงาน/อายุราชการ *
ส่วนที่ 2 คำถามประเมินความพึงพอใจ (ในการปฏิบัติงาน)
2.1 ความพึงพอใจต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย *
2.2 ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน *
2.3 ความพึงพอใจต่อการได้รับการอบรมพัฒนาจากผู้บริหารและองค์กร *
2.4 ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงาน *
2.5 ความพึงพอใจต่อนโยบาย มาตรการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน *
2.6 ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการดำเนินงานเสริมสร้างความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงาน *
2.7 ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น *
2.8 ความพึงพอใจต่อกระบวนการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน *
2.9 ความพึงพอใจต่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรทราบ *
2.10 ความพึงพอใจต่อการจัดสิทธิสวัสดิการให้แก่บุคลากรขององค์กร *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy