แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19
คำชี้แจง
แบบคัดกรองสุขภาวะจิต-ความกังวลต่อไวรัส COVID-19 ฉบับนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้คัดกรองผู้ที่มีความกังวลต่อไวรัส COVID-19 เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและหาวิธีลดความกังวลอย่างเหมาะสม โดยไม่ใช่การวินิจฉัยหรือบ่งบอกว่ามีความเจ็บป่วยหรือมีความผิดปกติทางจิตแต่อย่างใด โดยในระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีความคิดและพฤติกรรมเหล่านี้อย่างไรบ้าง ขอให้ท่านเลือกตอบในตัวเลือกที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด
โดยโรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำวิธีการมาจากเว็บไซต์ http://www.thaimentalhealth.com/สแกนใจ/แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส-covid-19.html ของกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำมาใช้ในการประเมินความกังวลของนักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ตลอดจนหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนพุทไธสง. Report Abuse