โครงการอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป แบบกลุ่มใหญ่
คำอธิบาย สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้จัดทำแบบประเมินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนการเรียนของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป แบบกลุ่มใหญ่เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป ในแบบประเมินนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพทั่วไป
ตอนที่ 2 แบบประเมินระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ประโยชน์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพทั่วไป
เพศ
สถานภาพ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms