Registrace do farní databáze
Vážení přátelé,
tento formulář slouží k registraci do farní databáze Římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, IČ: 40995356, se sídlem Sadová 149, 760 01 Zlín (dále také „správce“ nebo „farnost“).
Účelem databáze je umožnit farnímu úřadu být s Vámi v kontaktu a umožnit Vám dozvědět se o aktivitách a činnostech, které se ve farnosti konají. Registrace je zcela dobrovolná.
Jméno a příjmení *
Your answer
Datum / rok narození
Your answer
Kontaktní adresa *
Your answer
E-mail *
Your answer
Telefon
Your answer
Jste informováni o dění ve farnosti? Skrze koho?
můžete zmínit kontaktního osobu, která Vám zprostředkovává informace farnosti, případně uvést jiný způsob přenosu informací
Your answer
Poznámky
můžete uvést jakékoli další informace či podněty, které by faráři a jeho spolupracovníkům usnadnily být Vám nablízku a spolupracovat s Vámi na poslání farnosti, jako např. jakým způsobem si přejete být informování (e-mail, telefon, pošta, web, sociální sítě či jiné komunikátory), do jakých služeb byste se chtěli zapojit, jaké jsou Vaše dovednosti, schopnosti a dary, které byste chtěli dát k dispozici pro službu farnosti, co vnímáte pro farnost jako důležité, apod.
Your answer
Udělení souhlasu se zpracováním osobních *
Já, výše uvedený, potvrzuji, že výše uvedené údaje se týkají mé osoby, a uděluji farnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro následující účely: vedení údajů o členech farnosti nebo o osobách, které se o život farnosti zajímají a dále pro účely:
Required
Souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů uděluji odesláním tohoto formuláře, a to na dobu neurčitou. Jsem si vědom, že souhlas mohu kdykoliv bez jakýchkoliv sankcí odvolat nebo aktualizovat, a to buď vyjádřením zaslaným písemně na sídlo farnosti, nebo e-mailem na adresu fazlin-sfaj@ado.cz. V případě odvolání souhlasu se zpracováním dat budou data uvedená v tomto formuláři z evidence vymazána.
Informace o zpracování osobních údajů *
Required
Informace o zpracování osobních údajů (v souvislosti s registrací do farní databáze)
V souvislosti s registrací do farní databáze si Vás Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, IČ: 40995356, se sídlem Sadová 149, 760 01 Zlín dovoluje informovat, že bude v pozici správce osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje nebudou předávány jiným osobám.

Při zpracování využívá správce Google Formuláře od společnosti Google Ireland Limited.

Účelem zpracování je v rozsahu udělení souhlasu: získání a udržování přehledu o lidech podílejících se na životě a službě ve farnosti, umožnění informování o životě a službě farnosti, zasílání nabídek na aktivity, které se konají ve farnosti, farnost je pořádá, nebo akcí, které nabízí spřízněné subjekty farnosti, ke kterým patří např. okolní farnosti, biskupství, další církevní organizace.

Titulem pro toto zpracování je souhlas se zpracováním osobních údajů, který udělíte vyplněním a odesláním záznamového formuláře, nebo zasláním fyzické podepsané kopie tohoto formuláře na sídlo farnosti. Vyplnění záznamového formuláře není povinné. Můžete se rozhodnout, zda záznamový formulář vyplníte celý, pouze některé údaje nebo zda jej nevyplníte vůbec. Z nevyplnění tohoto záznamového archu pro Vás neplynou žádné negativní důsledky.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo údaje aktualizovat, a to buď písemně podepsanou žádostí na sídlo farnosti, nebo e-mailem z Vámi registrované e-mailové adresy na e-mailovou adresu uvedenou níže. V případě odvolání souhlasu budou Vaše údaje z databáze farnosti vymazány.

V souladu s GDPR máte kromě práva na výmaz údajů také další práva. Více informací o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů najdete v obecné Informaci o zpracování osobních údajů uvedené na webu http://www.farnostzlin.cz/?ukaz2=8_gdpr&IdMenu2=8.

Naše společnost v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat poštou na adrese Sadová 149, 760 01 Zlín, telefonicky na čísle 577 210 022 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese fazlin-sfaj@ado.cz. Protože dbáme na ochranu osobních údajů, byl v naší společnosti určen zaměstnanec, který je připraven reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÁ. Report Abuse