Acil Stajı Geribildirim Formu

  Staj başında staj programı (Staj içeriği, işleniş şekli, değerlendirme sistemi ve kaynakları içeren) verildi
  Staj başında  “staj sorumlusu öğretim elemanı” tanıtıldı
  Staj başında öğrenci beklentileri alındı
  Staj başında stajın amaç ve öğrenim hedefleri açıkça belirtildi.
  Dersler, staj başında verilen programa göre işlendi
  Öğrenciye özel, hasta hazırlama görevi verildi.
  Staj ile ilgili yürütülen uygulama/laboratuar/saha/tartışma ve diğer çalışmalar yeterli düzeydeydi.
  Ödev(ler)/proje(ler) bu stajı öğrenmemde önemli katkı sağladı.
  Staj beklentilerimi karşıladı.
  Stajın mesleki gelişimim açısından yararlı olduğuna inanıyorum.
  Öğretim eleman(lar)ı derslere zamanında geldi.
  Öğretim eleman(lar)ı staj saatlerinin etkin kullanımını sağladı.
  Öğretim eleman(lar)ı, öğrencileri araştırmaya ve staj derslerine katılıma teşvik etti.
  Öğretim eleman(lar)ı hasta başı uygulamalar, araştırma ödevleri gibi çalışmaların yürütülmesinde öğrencilere yardımcı ve yol göstericiydi.
  Öğretim eleman(lar)ına staj içi ve dışında rahat ulaşabildim ve sorularım yanıtlandı.
  Staj değerlendirme sistemi (pratik, sözlü ve yazılı soruları, projeler, ödevler vb.) stajın amaç ve hedeflerini ölçecek şekildeydi.
  Sınav sonrası yanıtlar tartışıldı ve gerekli açıklamalar öğretim eleman(lar)ı tarafından yapıldı.
  Öğretim eleman(lar)ının öğrencileri sağlıklı ve tarafsız bir şekilde değerlendirdiği inancındayım.
  Bu staj seçmeli olmalı
  Bu staj zorunlu olmalı 
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question