Ankieta dla przedsiębiorców
Powiat Krasnostawski opracowuje Plan rozwoju przedsiębiorczości powiatu krasnostawskiego. Zależy nam aby ten dokument powstawał przy aktywnym udziale wszystkich zainteresowanych stron – tak aby uwzględnione zostały potrzeby i możliwości partnerów – przedsiębiorców i strony samorządowej.
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Powiecie Krasnostawskim. Udział w ankiecie będzie stanowił aktywny wkład w wypracowanie i wdrożenie zrównoważonego podejścia do rozwoju lokalnego oraz wsparcia przedsiębiorczości, a tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk i podniesienia jakości życia i pracy w powiecie.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.
1. Rodzaj prowadzonej działalności: *
Required
2. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej - gmina: *
3. Jakie w Pani/Pana ocenie czynniki mogłyby wpłynąć na rozwój prowadzonej działalności?
4. Proszę wymienić czynniki, które oddziaływają negatywnie na prowadzoną przez Ciebie działalność?
5. Jak Pani/Pan ocenia sytuację swojej firmy w ostatnich kilku latach i obecnie? Popyt na usługi firmy *
5a. Dostępność wykwalifikowanych pracowników w branży prowadzonej działalności: *
5b. Koszty zatrudnienia: *
5c. Dostępność kredytów i innych form zewnętrznego finansowania: *
6. Czy w powiecie krasnostawskim prowadzenie działalności gospodarczej jest wspierane przez samorządy lokalne (gminy, powiat) i instytucje publiczne? Jeśli tak to w jaki sposób?
7. Jakie działania ze strony samorządu powiatu pomogłyby w prowadzeniu i rozwijaniu Pani/Pana działalności gospodarczej?
8. Czy obserwuje Pani/Pan zahamowanie w sektorze gospodarczym (branży), w którym prowadzona jest działalność gospodarcza? *
9. Jeśli tak to jaki Pani/Pana zdaniem jest powód zahamowania gospodarczego (prosimy o wybranie maksymalnie 3 odpowiedzi): *
Required
10. Czy zorganizowanie na poziomie powiatu podmiotu/jednostki wspierającej przedsiębiorców poprawiłoby funkcjonowanie i sytuacje Pani/Pana firmy? *
11. Jeśli tak, to proszę wskazać 3 - 5 obszarów, w których taki podmiot mógłby wesprzeć funkcjonowanie Pani/Pana firmy:
12. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y współpracą z szkołami średnimi na poziomie kształcenia dualnego? (polega ono na tym, że edukacja ucznia odbywa się równolegle w szkole i w przedsiębiorstwie). *
13. Czy w swojej firmie zatrudnia Pani/Pan osoby z niepełnosprawnościami? *
13a. Jeśli tak, to do jakich prac?
13b. Jeśli nie, to z jakiego powodu
14. W jaki sposób widzi Pani/Pan współpracę z biurami pracy w celu pozyskania pracowników?
15. Czy powinny być organizowane spotkania z burmistrzem/wójtami przynajmniej raz w roku , aby omówić sytuację gospodarczą gminy i przedsiębiorstw?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy