Problemy społeczne w powiecie mikołowskim

Szanowna Pani, Szanowny Panie, 


w powiecie mikołowskim przygotowywana jest strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2024-2033. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie, która ma na celu poznanie opinii mieszkańców powiatu na temat problemów występujących w ich najbliższym otoczeniu.

Ankieta jest adresowana do osób pełnoletnich, zamieszkujących gminy powiatu mikołowskiego (Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry).

Prosimy o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi – tylko takie wypowiedzi są wartościowe. Zapewniamy jednocześnie o całkowitej poufności zgromadzonego materiału. Dane uzyskane w wyniku badań posłużą wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych.  


Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc 

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z zamieszkania w swojej miejscowości?  *
2. Jak ocenia Pan(i) warunki życia i pracy w swojej miejscowości na tle sąsiednich miejscowości?   *
są lepsze niż w większości sąsiednich miejscowości
są porównywalne z większością sąsiednich miejscowości
są gorsze od większości sąsiednich miejscowości
trudno powiedzieć
warunki życia
warunki pracy
3. Jak ocenia Pan(i) wagę poniżej wskazanych problemów dotykających mieszkańców Pana(i) miejscowości  *
bardzo mały problem
raczej mały problem
średni problem
raczej duży problem
bardzo duży problem
trudno powiedzieć
kradzieże, rozboje
wandalizm, chuligaństwo
narkomania
alkoholizm
bezdomność
niepełnosprawność
trudna sytuacja osób starszych
bezrobocie
zły stan mieszkań i domów
ubóstwo
przemoc domowa
niewydolność opiekuńczo-wychowawcza rodziców
uchodźstwo
cyberprzemoc
przemoc rówieśnicza wśród dzieci i młodzieży
zaburzenia psychiczne
trudny dostęp do bezpłatnej pomocy specjalistycznej (psycholog, terapeuta, psychiatra)
łatwy dostęp do używek przez osoby nieletnie
4. Jak ocenia Pan(i) działania władz lokalnych (gminnych i powiatowych) w zakresie rozwiązywania problemów, dotykających mieszkańców Pana(i) miejscowości?  *
władze robią wszystko, co w ich mocy, by rozwiązać problem
władze robią dość dużo, by rozwiązać problem
władze robią niewiele, by rozwiązać problem
władze nie robią nic, by rozwiązać problem
trudno powiedzieć
kradzieże, rozboje
wandalizm, chuligaństwo
narkomania
alkoholizm
bezdomność
niepełnosprawność
trudna sytuacja osób starszych
bezrobocie
zły stan mieszkań i domów
ubóstwo
przemoc domowa
niewydolność opiekuńczo-wychowawcza rodziców
uchodźstwo
5. Czy w Pan(i) najbliższym sąsiedztwie mieszkają:  *
tak – jest ich wiele
tak, lecz jest ich stosunkowo niewiele
nie
nie wiem
osoby z niepełnosprawnością
osoby skrajnie ubogie
osoby bezrobotne
osoby starsze
rodziny wieloproblemowe
osoby nadużywające alkoholu
osoby nadużywające innych niż alkohol środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze itp.)
dzieci zaniedbane wychowawczo
osoby doświadczające przemocy domowej
osoby z zaburzeniami psychicznymi
uchodźcy
6. Jak ocenia Pana(i) sytuację materialną swojej rodziny (gospodarstwa domowego)?  *
7. Czy doświadcza Pan(i) problemów, które nie są rozwiązywane przez instytucje lokalne (gminne, powiatowe)?  *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy