การรับฟังความคิดเห็น
วัตถุประสงค์

เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็น แนะนำ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (มิใช่ช่องทางการร้องเรียน)
ชื่อ - นามสกุล *
เพศ *
หมายเลขโทรศัพท์ *
e-mail *
ความคิดเห็น/เสนอแนะ ที่ 1 *
ความคิดเห็น/เสนอแนะ ที่ 2
ความคิดเห็น/เสนอแนะ ที่ 3
ความคิดเห็น/เสนอแนะ ที่ 4
ความคิดเห็น/เสนอแนะ ที่ 5
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy