Läänemaa kodanikuühenduste tunnustamise ankeet 2017
Vali kategooria, milles kandidaadi esitad ja põhjenda oma valikut.
Põhjenduseta kandidaadid ei lähe parimate valimisel arvesse. Esitatud kandidaat peab vastama kategoorias esitatud nõuetele.Oluline on kandidaadi esitamisel tema tegevus just 2017. aastal.
Kategooria1 Läänemaa Sädeinimene 2017
Isik, kes on tuntud ja omab autoriteeti kodanikeühenduste hulgas Läänemaal ning on oma tegevusega toetanud ja kaasa aidanud oma kodukoha või maakonna positiivsele arengule. Isik tegeleb regulaarselt enesetäiendamisega ning on aktiivne oma kodukoha avaliku elu korraldamises.
Isiku nimi ja põhjendus, miks ta on tunnustuse vääriline:
Your answer
Kategooria 2 Läänemaa parim kodanikuühendus 2017
Seltsing , mittetulundusühing või sihtasutus, kes on 2017.aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda elavdavaid ja abistavaid projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.
Ühenduse nimi ja põhjendus, miks see ühendus on tunnustuse vääriline:
Your answer
Kategooria 3 Atraktiivseim kodanikuühenduste projekt või tegu 2017
Projekt, objekt, sündmus, teenus vms, mis 2017. aasta jooksul nähtavalt esile tõusis, oli uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale ning maakonnale. Elluviidud projekt või tegu on ka edaspidi jätkusuutlik, sellesse on kaasatud erinevaid partnereid ja sellest on saanud kasu märkimisväärne arv inimesi.
Projekti ja selle elluviinud ühenduse nimi ja põhjendus, miks see projekt on tunnustuse vääriline:
Your answer
Kategooria 4 Parim kodanikuühiskonna toetaja 2017
Isik, organisatsioon või ettevõte või KOV , kes on aasta jooksul silma paistnud erilise toetustegevusega Läänemaa kodanikuühiskonnale. Toetustena peetakse silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi või tegevusi.
Your answer
Esitaja nimi: *
Your answer
Esitaja kontakandmed: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service