აკადემიური პერსონალის სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის საათობრივი დატვირთვის კითხვარი
რა დროს ხარჯავთ:(ჩაწერეთ)
საგანმანათლებლო პროგრამა
Your answer
შევსების თარიღი
Your answer
ერთი სალექციო მეცადინეობისათვის მოსამზადებლად უკვე დამუშავებული თემატიკის ფარგლებში
Your answer
ერთი ახალი სალექციო საკითხების დამუშავებისათვის
Your answer
ერთი სასემინარო/პრაქტიკული/ლაბორატორიული მასალის მოსამზადებლად (ქვიზი, სავარჯიშოდა სხვა.)
Your answer
სალექციო კურსის მოსამზადებლად (დამხმარე სახელმძღვანელო)
Your answer
სალექციო თეზისის მოსამზადებლად
Your answer
საგამოცდო მასალის, ბილეთებისა და საკითხების მოსამზადებლად
Your answer
ერთი სტუდენტის საგამოცდო მასალის შესამოწმებლად/შესაფასებლად
Your answer
სილაბუსზე სამუშაოდ
Your answer
მონოგრაფიაზე სამუშაოდ
Your answer
სახელმძღვანელოზე სამუშაოდ
Your answer
ერთი სამეცნიერო სტატიის / მოხსენების დასამუშავებლად
Your answer
სამეცნიერო სტატიის რეცენზირება-შეფასებისათვის
Your answer
სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირება-ოპონირებისთვის
Your answer
კონსულტაციისათვის
Your answer
პრაქტიკის ხელმძღვანელობისათვის
Your answer
მაგისტრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელობისათვის
Your answer
თარგმანის მოსამზადებლად
Your answer
საგრანტო პროექტზე სამუშაოდ
Your answer
სამეცნიერო ფორუმის ორგანიზებისათვის
Your answer
სტუდენტის ხელმძღვანელობისთვის სამეცნიერო მოხსენებისათვის
Your answer
საექსპერტო / საკანონმდებლო საქმიანობისათვის
Your answer
საკვლევ პრობლემაზე სამუშაოდ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy