דו"ח פרסומים לחברי סגל

יש למלא טופס זה באוקטובר בכל שנה, ולכלול את כל המחקרים שפורסמו מנובמבר דאשתקד
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question