Training survey / Arolwg Hyfforddiant
Cwmni Addysg Rhyw - Sex Education Company are a social enterprise that deliver relationships and sex education projects and training. We would like to deliver and host training events for RSE practitioners over the next year. Please take a few minutes to help us plan what to put on.

Cwmni menter gymdeithasol yw Cwmni Addysg Rhyw - Sex Education Company, sy’n cynnal prosiectau addysg rhyw a hyfforddiant. Byddem yn hoffi trefnu a chynnal digwyddiadau hyfforddi ar gyfer ymarferwyr Addysg Rhyw a Pherthnasoedd dros y flwyddyn nesaf. A fyddai’n bosibl ichi dreulio ychydig funudau yn ein helpu i gynllunio beth i’w gynnal.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
What is your job description? Beth yw eich disgrifiad swydd?
Where are you based? Ble ydych chi’n gweithio?
What area do you cover? Ym mha ardal ydych chi’n gweithio?
Do you prefer online or face to face training or a mixture of both? A yw’n well gennych chi hyfforddiant ar-lein ynteu hyfforddiant wyneb yn wyneb neu gyfuniad o’r ddau?
Clear selection
What digital platform do you prefer to use? Pa blatfform digidol sydd well gennych ei ddefnyddio?
What would make a training event (face to face or online) more accessible for you? Beth fyddai’n gwneud digwyddiad hyfforddi (wyneb yn wyneb neu ar-lein) yn fwy hygyrch i chi?
What is the best training you've ever been on and why did you like it? Beth yw’r hyfforddiant gorau fuoch chi arno erioed a pham oeddech chi’n ei hoffi?
What is a training 'turn off' for you? Pa fath o hyfforddiant ydych chi’n ei gasàu?
What RSE related training would help you improve your practice? Pa hyfforddiant Addysg Rhyw a Pherthnasoedd fyddai’n eich helpu i wella eich ymarfer?
What RSE related training do you think would spark your interest and get you to try new things? Pa hyfforddiant Addysg Rhyw a Pherthnasoedd ydych chi’n gredu fyddai’n tanio eich diddordeb ac yn eich perswadio i roi cynnig ar bethau newydd?
Is there anything else you'd like to tell us? A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud wrthym?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sex Education Company. Report Abuse