Aplikacja do pracy w Edukacji Przygodowej
Jeśli chcesz wysłać CV lub inne pliki, to prosimy o wiadomość email na adres kontakt@edukacjaprzygodowa.pl.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko *
Nr telefonu *
Które stanowisko Cię interesuje? *
Required
Dlaczego chcesz pracować w Edukacji Przygodowej?
Jakie są Twoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe? 
Jakie masz doświadczenia związane z edukacją demokratyczną, wolnościową, alternatywną?
Jakie masz doświadczenia w pracy z grupami (dzieci, dorośli)?
Skąd dowiedziałaś/eś się o rekrutacji? *
Wypełnienie niniejszego formularza jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (zwanego dalej: „RODO”) Fundacja Edukacja Przygodowa z siedzibą w Zalesiu Górnym informuje Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i jak się kontaktować?
Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z prawem, w tym w szczególności w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, jest: Fundacja Edukacja Przygodowa siedzibą w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 1, 05-540, NIP: 1231442537, REGON: 383761860, wpisany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000792964.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować na adres pocztowy: Fundacja Edukacja Przygodowa siedzibą w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 1, 05-540, lub poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: kontakt@edukacjaprzygodowa.pl

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe i jaki jest cel przetwarzania tych danych?
Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych jest:
a) niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b) niezbędne do spełnienia celów analitycznych i statystycznych – uzasadnionym interesem Fundacji jest prowadzenie analizy
prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
c) niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji polegającego na ustaleniu zdarzeń mogących skutkować
powstaniem roszczeń osób trzecich oraz w celu obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) dokonywane w związku z Pani/Pana dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty:
● upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, organy administracji
publicznej),
● podmioty świadczące na rzecz Fundacja Edukacja Przygodowa siedzibą w Zalesiu Górnym usługi informatyczne,
doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe i księgowo-finansowe, kontrolne, prawne.
Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane przez Fundacja Edukacja Przygodowa siedzibą w Zalesiu Górnym  podmiotom
przetwarzającym dane, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy z Fundacją i wyłącznie zgodnie z podjętymi przez Fundację dyspozycjami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego?
Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie").

Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
● w celu wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) - do czasu wypełnienia tych obowiązków;
● na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
● do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit f RODO) - do czasu
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?  Ma Pani/Pan prawo do:
● żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia,
● w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
● wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią (art. 21 ust. 1 RODO),
● wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy