Етос (стандард 5) - анкета за наставнике у оквиру процеса самовредновања
Упутство за рад: Молимо Вас да пажљиво прочитате релевантне показатеље – стандарде квалитета за област ЕТОС, а онда за сваки од њих заокружите степен заступљености од 0-4 према Вашој процени.
ХВАЛА!
(кликом на дугме SUBMIT предајете упитник)
Међуљудски односи у нашој школи су регулисани: у личним обраћањима постоји међусобно уважавање; поштују се правила понашања у међусобним контактима.
Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу.
Школа је безбедна средина за све.
У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља.
У школи се организују превентивне активности које доприносе безбедности у школској заједници.
Школски амбијент је пријатан за све.
У нашој школи је развијена сарадња на свим нивоима.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms