Õpilaste rahuloluküsitlus 2016
Hea Olustvere koolis õppija!

Olustvere koolis on juba aastaid olnud traditsiooniks, et kord aastas kogutakse tagasisidet nii õppetöö, praktika, koolis valitsevate suhete, juhtimise ning õpilaskodu ja toitlustamise kohta.
Selleks, et Sul oleks Olustveres hea õppida ning et Sa oleksid rahul siit saadavate teadmiste ja siinse eluga, palun täida allpooltoodud küsimustik hiljemalt 6.märtsiks. Küsitluse tulemused avaldatakse vaid kokkuvõttena ning neid kasutatakse muutuste sisseviimiseks kooli igapäevatöösse. Oluline on, et vastaksid nii nagu sa tõesti asjadest mõtled, sest vaid siis on võimalik midagi ka muuta.

Küsimustik on nii ülesehitatud, et peaaegu kõikidele küsimustele tuleb vastata andes hinnang 5-palli skaalal, kus hinne „5“ tähendab, et „Olen väga rahul “, hinne „4“ - „Olen rahul“, hinne „3“ – „Rahuldav“, hinne „2“ – „Ei ole rahul“, hinne „1“ – „Ei ole üldse rahul“

Aitäh!

Vali kursus
Meie koolis on meeldiv õppida
Õpetajad on õpilastele eeskujuks
Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on hea läbisaamine
Kaasõpilased lasevad mul õppetunnis kaasa töötada
Minu õppegrupis on õppijate vahel hea läbisaamine
Suhete kohta õppegrupis/koolis tahan lisada veel …….
Your answer
Meie koolis omandatav haridus võimaldab tulevikus hästi hakkama saada
Kursusejuhendajalt /koordinaatorilt saan vajalikku abi, nõu ja toetust
Õppeosakonnast saan vajalikku abi, nõu ja toetust
Õpilaskodu töötajatelt saan vajalikku abi, nõu ja toetust
Koolis võiks teisiti olla ……
Your answer
Õpilaste ettepanekuid, arvamusi peetakse oluliseks, nendega arvestatakse
Pean oluliseks õpilasesinduse tegevust koolis
Nimeta tegevused, kuhu kooli juhtkond võiks kaasata õpilasesindust/õpilasi koolis
Your answer
Meie koolis tunnustatakse õpilasi
Õppetööks vajalik informatsioon on mulle õigeaegselt kättesaadav
Mida saab teha koolisisese info liikumise parandamiseks
Your answer
Tunniplaan jaotab õppetöö koormuse ühtlaselt
Praktilist õpet on piisavalt
Olen rahul koolisisese praktilise väljaõppega
Olen rahul koolipoolse ettevõtte praktika korraldusega
Kommentaarid õppetöö korralduse sh. tunniplaani, praktika, õpetamise kohta
Your answer
Olen rahul õppetööks vajalike ruumidega
Õppematerjalid on kättesaadavad
Olen rahul eriala õpetamisega
Eriala õpetamisel võiks teisti olla ….
Your answer
Olen rahul sportimise võimalustega
Olen rahul vaba aja veetmise võimalustega (muusika, tants, näitering, ratsutamine vms.)
Olen rahul toitlustamisega sööklas
Olen rahul õpilaskoduga
Nimeta, mis võiks olla vaba aja veetmisel, toitlustamisel või õpilaskodus teisiti
Your answer
Olen uhke, et õpin selles koolis
Tahan veel lisada .....
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms