แบบสำรวจข้อมูลหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิและประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ขอบคุณครับ..
รุ่นที่ *
คำนำหน้าชื่อ
ระบุให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการตรวจสอบ
ชื่อ (ภาษาไทย) *
Your answer
นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ ตามบัตรประชาชน
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ตามบัตรประชาชน
Your answer
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ตามบัตรประชาชน
Your answer
ชื่อเล่น
Your answer
วัน/เดือน/ปี เกิด
ตัวอย่าง : 1 มกราคม 2500
Your answer
ตำแหน่ง
ตัวอย่าง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัด...
Your answer
ตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
ตัวอย่าง : Chief of ชื่อจังหวัด Governor's Office
Your answer
สังกัด
ตัวอย่าง : สำนักงานจังหวัด... สป.มท.
Your answer
สังกัด (ภาษาอังกฤษ)
ตัวอย่าง : ชื่อจังหวัด Governor's Office
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ตัวอย่าง : 0123456789012
Your answer
วันหมดอายุบัตรประชาชน
ตัวอย่าง : 1 มกราคม 2560
Your answer
เลขที่บัตรข้าราชการ/พนักงาน
ตัวอย่าง : 123/2559
Your answer
วันหมดอายุบัตรข้าราชการ/พนักงาน
ตัวอย่าง : 1 มกราคม 2560
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน(บ้าน/บ้านพัก)
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ตัวอย่าง : 0812345678
Your answer
ที่อยู่ที่ทำงาน
Your answer
โทรศัพท์ที่ทำงาน
ตัวอย่าง : 038240500
Your answer
โทรสารที่ทำงาน
ตัวอย่าง : 038240500
Your answer
E-mail Address
ตัวอย่าง : abcd@yahoo.com
Your answer
Line ID
ตัวอย่าง : abcdefg
Your answer
ชื่อ-นามสกุล ตามหนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)
Your answer
เลขที่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)
ตัวอย่าง : OF1234567
Your answer
วันหมดอายุหนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)
ตัวอย่าง : 1 มกราคม 2561
Your answer
หมายเลขสมาชิกสะสมไมล์ (Royal Orchid Plus)
Your answer
สูบบุหรี่หรือไม่
สุขภาพการนอน
โรคประจำตัว
ประเภทอาหาร
การเดินทางศึกษาดูงานวังวรดิศ (หลังพิธีเปิดการฝึกอบรม)
ระบุ วิธีการเดินทางไปวังวรดิศ
การติดต่อประสานงานในการศึกษาอบรม โรงเรียนนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยมหาดไทย โทร 02225 5520 มท 50786
บุคคลที่สามารถติดต่อ นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080 / นางเสาวลักษณ์ กิจนุสนธิ์ โทร. 08 5484 1987 / นายพิเชษฐ์ ดำเสน มือถือ 08 9921 3432 / นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร 08 5083 2022 / นายนภาดล แย้มมณฑา โทร. 09 4528 9292
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms