Undersøkelse om gruppestørrelse i Kjemi
Faggruppen for undervisning i Norsk Kjemisk Selskap har mottatt bekymringsmeldinger fra faglærere som må undervise i store grupper i Kjemi 2. Vi ønsker å få en oversikt over hva som er vanlig gruppestørrelse og svar på spørsmål relatert til dette.
Denne undersøkelsen er til lærere i videregående skole som underviser eller har nylig undervist i Kjemi 1 eller Kjemi 2. Svarene blir behandlet av Norsk kjemisk selskap sin faggruppe for undervisning, http://www.kjemi.no/undervisning/, og vil bli brukt for å få skoleledere og skoleeiere til å erkjenne sitt ansvar og prioritere sikkerhet sammen med faglig forsvarlig undervisning.
I Kjemi 1, hvor mange elever har du i din største gruppe i år eller sist år du hadde kurset? *
Your answer
I Kjemi 2, hvor mange elever har du i din største gruppe i år eller sist år du hadde kurset? *
Your answer
Hvilke, om noen, forsøk med nødvendige faremomenter mener du MÅ gjennomføres for at elevene skal kunne nå kompetansemålene i læreplanen? Hva er det som utgjør sikkerhetsrisikoen? (Vis gjerne til læreverk og forsøksnummer/navn) *
Your answer
Opplever du at ledelsen ved din skole har en god forståelse for HMS i kjemi og da særlig sikker og trygg opplæring i praktiske ferdigheter i kjemifaget? *
I Kjemi 1, hva burde etter din mening være største gruppestørrelse på din skole? Svar helst med ett tall. *
Your answer
I Kjemi 2, hva burde etter din mening være største gruppestørrelse på din skole? Svar helst med ett tall. *
Your answer
Hvor mange studiepoeng, stp, har du i kjemi? (20 vekttall er 60 stp som er ett normert årsstudium) *
Jeg underviser på en *
Hvilken fylkeskommune tilhører skole? *
Your answer
Har du kommentarer eller råd til NKS sin faggruppe for undervisning sitt videre arbeid omkring gruppestørrelser i fagene Kjemi 1 og Kjemi 2?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms