Diiwaangelinta Ardayga oo Af -Soomaali ah
Diiwaangelintu way xidhan tahay wakhtigan. Diiwaangelintu waxaa mar labaad la furi doonaa Ogosto.
This form was created inside of Minneapolis Public Schools. Report Abuse