กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ แก่ ครู อาจารย์ และผู้สนใจ อบรมพิเศษเรื่อง “หลักสูตรคณิตศาสตร์สร้างพลังความคิด และระบบอัตโนมัติกับการวัดปริมาณทางวิทยาศาสตร์” 23-24 สิงหาคม 2562
เนื่องจากผู้สมัครครบจำนวนแล้ว โปรดติดตามกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป ได้ที่ www.science.kmitl.ac.th และ https://www.facebook.com/SciKmitl/
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service