ANKET

Türk Farmakoloji Derneği
Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu
“Tıp Fakültelerinde Klinik Farmakoloji Lisansüstü Eğitiminin
Mevcut Durumu ve Görüşler ”
Anket Çalışması
2015

Bu anket Türkiye’deki Tıp Fakültelerinde “Klinik Farmakoloji yüksek lisans ve/veya doktora” eğitimindeki mevcut durumu ortaya koymayı ve farmakologların bu konuda görüş ve önerilerini almayı amaçlanmaktadır. Bu nedenle ankete katılımınız Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu için son derece önemlidir.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question