DARBU REĢISTRĀCIJAS ANKETA
LVM Bioekonomikas skola - 1. kārta "ATKLĀJ!" līdz 31.01.2019.
Dalībnieka vārds, uzvārds *
Your answer
Skola, skolas adrese *
Your answer
Klase *
Your answer
Dalībnieka e-pasts *
Your answer
Dalībnieka telefons *
Your answer
Skolotāja vārds, uzvārds, amats *
Your answer
Skolotāja e-pasts *
Your answer
Skolotāja telefons *
Your answer
Lūdzu iekopējiet zemāk saiti uz plakāta skici, kas augšupielādēta kādā no datu pārsūtīšanas vietnēm (failiem.lv, edati.lv vai wetransfer.com) *
Your answer
Plakāta idejas un satura īss apraksts *
Your answer
Nosūtot anketu Jūs iesniedzat savus personas datus. Aizpildot šo anketu, apliecinu, ka: *esmu informēts un apzinos, ka Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK AS "Latvijas valsts meži", vienotais reģ.nr. 40003466281, adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, turpmāk - pārzinis apstrādās šajā anketā minētos personas datus;* esmu informēts, ka personas datus apstrādās tādā apjomā, kādā nepieciešams personas datu apstrādes mērķa realizācijai – stipendiju konkursa dalībnieku iesniegto darbu apkopošanai un darbu izvērtēšanai. Pārzinis/apstrādātājs personas datus glabās līdz brīdim, kad stipendiju konkurss būs noslēdzies; *esmu informēts, ka šajā anketā minētos personas datus apstrādās AS “Latvijas valsts meži”, turpmāk – apstrādātājs; *esmu informēts, ka datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, kā arī pārkāpuma gadījumā datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādē. Šajā anketā norādītās informācijas apstrādē tiek izmantots trešās puses pārvaldīts risinājums - Google Drive. Google Drive risinājumu nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums). Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai. Google Drive privātuma politika pieejama https://support.google.com/drive/answer/2450387?hl=en
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service