BIZILABE-Soraluze: eman izena ikasturteko programan
2021eko urriaren 6tik 2022ko maiatzaren 25era Bizilabe eskaintza Soraluzeko neska eta mutilentzat (13-14 urte).

Hauek dira ikasturterko programaren ezaugarriak eta baldintzak:

TOKIA
Soraluzeko Gaztelekua. Baltegieta kalea, 2.

EGUTEGIA ETA ORDUAK    
Asteazkena = 15:30 – 17:00 ---> DBH 1-2 mailako gazteentzat

PREZIOA
Kuota arrunta: 18 €, hileko
Familia ugaria edo guraso bakarra: 10 €, hileko
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta: 4 € hileko

IZEN-EMATEAK ETA LEKU-KOPURUA
Izena eman duten horien artean, dauden tokiak banatuko dira. Tokiak beteko balira, itxaron-zerrenda sortuko da eta tokiak libre gelditzen badira, udan zehar ere izen-ematea zabalik geratuko da.
Tailerretarako tokiak esleitzeko, izen-ematearen ordenari jarraituko zaio, baina genero-aniztasuna bermatuko da (40/60 ordezkaritza).

----------------------------------------------------

Oferta Bizilabe para chicos y chicas de Soraluze (de 13 a 14 años) con actividades del 6 de octubre de 2021 al 22 de mayo de 2022.

Estas son las condiciones y características del programa:

LUGAR
Gazteleku de Soraluze. Baltegieta kalea, 2.

CALENDARIO Y HORARIO
Miércoles= 15:30 – 17:00 ---> ESO 1-2

PRECIO
         - Cuota ordinaria: 18 €, mes
         - Familia numerosa o monoparental: 10 €, mes
         - Renta de Garantía de Ingresos (RGI) = 4 €, mes

INSCRIPCIONES Y PLAZAS
Entre los inscritos se repartirán las plazas disponibles. Si las plazas se cubrieran, se creará una lista de espera y quedan plazas libres, la inscripción quedará abierta durante el verano, hasta completar las plazas.
Las plazas se adjudicarán por orden de llegada, teniendo en cuenta que se procurará la participación de chicos /chicas en un 40/60.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Gaztearen izena / Nombre del  o de la joven *
Lehen abizena / Primer apellido *
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Generoa / Género *
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
NANa / DNI
Bizilekua / Domicilio *
 Oharra: Elgoibarren erroldatuta egotea hobetsiko da / Nota: preferentemente  empadronados/as en Elgoibar
PK / CP *
Ikastetxea / Centro escolar *
Ikasten duen hizkuntza-eredua / Modelo lingüístico en el que estudia *
Nola izan duzu programaren berri? / ¿Cómo se ha enterado del programa? *
Required
Aurretik beste tailer teknologikoren batean parte hartu duzu? / ¿Ha participado anteriormente en algún taller tecnológico? *
Baietz erantzun baduzu, esan zeinetan / En caso afirmativo, indica en cuál
Zenbatekoa zehaztu / Seleccione el importe.   *
Kobraketa bideratzeko jarri IBAN zenbakia osorik / Anote el número completo de IBAN para realizar el cobro *
Gazteak Bizilabe espaziotik kanpo ateratzeko nire baimena ematen dut /  Autorizo la realización de actividades fuera del espacio Bizilabe *
Gazteak behar berezirik badu? (Zehaztu zein) / ¿Tiene alguna necesidad especial? (Indica cuál)
Oharrak / Observaciones
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Elhuyar Fundazioa. Report Abuse