Zgłoszenie na szkolenie
Miejsce Szkolenia:
Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała
Organizator zapewnia: zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd na miejsce szkolenia.
Szkolenie jest finansowane ze środków ASOS 2014-2020 RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020.

Odbiorcy:przedstawiciele rad seniorów, kandydatów na radnych seniorów a także osoby, które planują zainicjować powstanie Rady Seniorów w swojej miejscowości.

Liczba miejsc jest ograniczona - z jednej organizacji/rady seniorów w szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby.

Dla osób korzystających z transportu - zbiórka o godz. 11:00 Dworzec Letni
Dla osób, które dojadą same start godz. 13:00 obiadem
Zakończenie 12:00 obiadem

Celem szkoleń jest wyposażenie seniorów w wieku 60+ w wiedzę i kompetencje do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym swojego najbliższego środowiska lokalnego

Wszelkie informacje dotyczące projektu publikujemy na stronie https://www.facebook.com/utw.krobia
W razie pytań prosimy o kontakt: Karolina Krawiec, tel 696-565-116, e-mail: utwkrobia@wp.pl


ZAKRES SZKOLENIA:

Celem szkoleń jest wyposażenie seniorów w wieku 60+ w wiedzę i kompetencje do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym swojego najbliższego środowiska lokalnego
Szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach przedstawicieli rad seniorów, kandydatów na radnych seniorów a także osoby, które planują zainicjować powstanie Rady Seniorów w swojej miejscowości.
Podczas 3 – dniowego warsztatu uczestnicy poznają zagadnienia związane z partycypacją społeczną, metodom prowadzenia dialogu, ich technikom i narzędziom, konsultacjom, sposobom angażowania seniorów w życie społeczne. Zakres szkoleń obejmie tematy związane ze współpracą i partnerstwem z lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz
seniorów, sposobami włączania seniorów w działalność społeczności lokalnej.
Spotkanie będzie także okazją do wzajemnego poznania się i integracji.

Trener:

Joanna Kalińska, od 2002 roku związana z sektorem organizacji pozarządowych.
Doświadczona trenerka, ekspertka w ogólnopolskich konkursach grantowych, współautorka i realizatorka kilkunastu projektów skierowanych organizacji pozarządowych, w tym do organizacji senioralnych. Prowadzi szkolenia z zakresu m. in. tworzenia projektów, pozyskiwania środków, partnerskiej współpracy, ewaluacji, partycypacji, zarządzania organizacją oraz zarządzania projektami.
Email address *
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej się do udziału w szkoleniu *
Your answer
Nr telefonu kontaktowego *
Your answer
Dane podmiotu, które reprezentuje osoba zgłaszająca się [nazwa organizacji] *
Your answer
Oświadczam, że mam skończone 60 lat [jest to warunek konieczny udziału w szkoleniu] *
Zgłoszenie chęci korzystania z transportu zorganizowanego. Miejsce zbiórki Dworzec Letni Poznań *
Proszę o wybór terminu szkolenia *
Czy na terenie Pani/Pana miejscowości/gminy działa Rada Seniorów? *
Jeśli na wcześniejsze pytanie [czy na terenie Pani/Pana miejscowości/gminy działa Rada Seniorów?] odpowiedziała Pani/Pan TAK - to proszę podać nazwę Rady Seniorów
Your answer
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Trzeciego Wieku W Krobi ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą e-mailową pod adresem: utwkrobia@wp.pl.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania pn. Wsparcie Wielkopolskich Rad Seniorów sposobem na wzrost partycypacji osób starszych w szczególności w celach sprawozdawczych z realizacji zadania.
3. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, nie krócej jednak niż wymagają tego przepisy prawa.
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom i pracownikom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji zadania w szczególności MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ i instytucjom państwowym oraz urzędom upoważnionym z mocy prawa do ich otrzymania.
5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w proponowanych działaniach.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia ewentualnej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.Z praw wskazanych powyżej w pkt. 7 i 8 można skorzystać poprzez:· kontakt e-mailowy pod adresem: utwkrobia@wp.pl· kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na podany wyżej adres Administratora.
9. Państwa dane osobowe nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Wyrażam zgodę
UWAGA ilość miejsc jest ograniczona - o wynikach rekrutacji poinformujemy po jej zakończeniu
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy