แบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "ครูปล่อยแสง ปี 2 "วันเสาร์ที่ 23 พ.ย. 62
โครงการก่อการครู ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรม "ครูปล่อยแสง ปี 2" ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมหน้างานได้ใน วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เวทีเสวนาเริ่มเวลา 09.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 402 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 3 (SC3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมห้อง workshop ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป สามารถดูแผนที่การเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2JVvANd
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse