Participació en una ciutat cívica
Marca del 1 al 10 (1 poc important a 10 molt important) com consideres que és cada proposta d’acció d’important i/o d’urgent a realitzar en el marc del PAM.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
72.a. Continuar fomentant la implicació de les entitats dels centres cívics i casals en la vida de la ciutat. *
Poc important
Molt important
72.b. Afavorir les sinèrgies i la col·laboració entre les entitats dels centres cívics i casals, amb la publicació d’un directori d’entitats on cadascuna pugui detallar els serveis que ofereix.
*
Poc important
Molt important
73.a. Elaborar un Pla Estratègic de Centres Cívics i Casals que contempli, entre d’altres:
• El foment d’un nou model de centres cívics, relacionat amb l’habilitació d’espais polivalents, còmodes i amb wifi per a diferents usos com a sales d’estudi o de reunió com a via d’entrada de nous públics.
Contracte amb l’associacionisme local com a pol d’atracció per a tota la ciutadania, des d’una perspectiva comunitària.
*
Poc important
Molt important
73.b. Ampliar l’oferta de tallers culturals i d’altres activitats que fomentin la participació ciutadana.
*
Poc important
Molt important
73.c. Continuar lluitant contra la bretxa digital des dels centres cívics.
*
Poc important
Molt important
73.d. Augmentar el nombre de recursos de l’Oficina d’Atenció a les entitats actualitzant l’oferta d’eines formatives i d’assessorament.
*
Poc important
Molt important
74.a. Elaborar un informe sobre la participació Santa Coloma, segle XXI per fomentar l’associacionisme juvenil i per trobar noves formes de participació que siguin adequades als temps actuals.
*
Poc important
Molt important
74.b. Revisar l’actual Reglament de Participació Ciutadana del 2015 per adaptar-lo a les noves formes de participació ciutadana i a la irrupció de la participació digital.
*
Poc important
Molt important
74.c. Continuar amb el projecte PompeuLab com a laboratori de noves tècniques participatives, innovació social i centralització dels processos participatius.
*
Poc important
Molt important
75.a. Continuar amb l’oficina de gestió directa d’incidències, en coordinació amb el circuït de Queixes i Suggeriments (QUI), per atendre aquelles demandes més urgents o que refereixen a la seguretat de la població en els diferents districtes.
*
Poc important
Molt important
75.b. Continuar assegurant la presència dels regidors i regidores a les seus i als carrers dels districtes.
*
Poc important
Molt important
75.c. Consolidar i reforçar el projecte pilot Revitalitzem els barris pel qual s’estableixen punts periòdics i itinerants a peu de carrer per a la relació directa de l’Ajuntament amb els veïns i veïnes de diferents districtes.
*
Poc important
Molt important
75.d. Reforçar la publicació dels Fulls del districte com a element d’informació, cohesió i convivència ens els diferents districtes.
*
Poc important
Molt important
76.a. Mantenir l’estratègia de gestió positiva de conflictes: en comunitats de veïns i veïnes i a l’espai públic.
*
Poc important
Molt important
76.b. Incorporar el model intercultural en la gestió de la diversitat i la convivència.
*
Poc important
Molt important
76.c. Implementar, mantenir i millorar el servei de primera acollida.
*
Poc important
Molt important
76.d. Continuar acompanyant i fent suport en la tramitació dels procediments d’estrangeria (integració).
*
Poc important
Molt important
76.e. Incorporar la visió comunitària en el desplegament de les polítiques de convivència i civisme.
*
Poc important
Molt important
76.f. Generar vincles de convivència amb la ciutadania.
*
Poc important
Molt important
77.a. Desplegar les propostes i accions del Pla de Civisme.
*
Poc important
Molt important
77.b. Avançar en el Programa Santa Coloma Cívica:
• Creació d’una Xarxa d’Establiments que es puguin identificar amb un distintiu.
Fomentar l’adhesió dels establiments i la ciutadania al compromís per una Santa Coloma Cívica.
*
Poc important
Molt important
77.c. Generar la “Bústia Cívica” de propostes ciutadanes sobre civisme.
*
Poc important
Molt important
77.d. Continuar difonent la Guia Fàcil per una Santa Coloma Cívica i crear una web o un “recull” de les ordenances amb una cerca “fàcil”.
*
Poc important
Molt important
77.e. Mantenir el programa d’Agents Cívics i Cíviques per estendre la cultura del civisme i el compromís per una Santa Coloma cívica.
*
Poc important
Molt important
77.f. Fomentar les campanyes de civisme i estendre la cultura cívica per grups d’interès i a través dels mitjans més adequats per arribar a cada grup (Tiktok, Youtube…).
*
Poc important
Molt important
77.g. Potenciar el grup motor de civisme, de manera transversal amb tots els departaments i serveis implicats.
*
Poc important
Molt important
77.h. Avaluar el Pla de Civisme a través de la celebració d’una Jornada sobre civisme.
*
Poc important
Molt important
78.a. Continuar amb l’aportació del 0’7% del pressupost municipal, al Programa de Cooperació i Solidaritat (Cooperació Tècnica, Subvencions a Projectes de les ONG’s, accions d’emergència humanitària i les activitats de sensibilització solidària i Drets Humans).
*
Poc important
Molt important
78.b. Promoure la participació del jovent, al Programa d’Estada Educativa al Memorial de Buchenwald.
*
Poc important
Molt important
78.c. Acomplir i avaluar els objectius marcats al Pla Director de Cooperació, Drets Humans i Ciutadania Global (2022-2026).
*
Poc important
Molt important
78.d. Impulsar projectes de sensibilització envers la cultura de pau i els drets humans.
*
Poc important
Molt important
T'agradaria afegir algun comentari en relació amb aquestes accions o afegir altres accions que no apareixen?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy