แบบทดสอบก่อนเรียน
วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทำเสร็จแล้วในคลิกที่ส่ง โปรแกรมจะแสดงผลคะแนนให้ทราบทันที (ข้อละ 1 คะแนน)
ชั้น *
รหัสประจำตัวนักเรียน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Banglamung School.