การกำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ระยะที่ 1                                            
สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง  แบบฟอร์มรายงาน การกำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่  
- ระยะที่ 1 ก่อนดำเนินการจนถึงวันที่ 18 พ.ค. 63
- ระยะที่ 2 ระหว่างดำเนินการ  (19 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63)
- ระยะที่ 3 หลังเสร็จสิ้นการดำเนินการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
1. โรงเรียน (ไม่ต้องระบุคำว่าโรงเรียน) *
1. โรงเรียน (ไม่ต้องระบุคำว่าโรงเรียน) *
2. อำเภอ *
3. เครือข่าย *
4. ระดับชั้นที่เปิดทำการเรียนการสอน *
Required
ส่วนที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล
การดำเนินการของโรงเรียน (18 พ.ค.63)
Clear selection
เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ
1. ระดับชั้นที่ดำเนินการ
ทุกชั้น (อ.1 - อ.3)
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ปฐมวัย
ทุกชั้น (ป.1 - ป.6)
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ประถมศึกษา
ทุกชั้น (ม.1 -ม.6)
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
มัธยมศึกษา
2. รูปแบบการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล
กรณี ON-LINE เรียนที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่น...โปรดระบุรูปแบบ...
3. วันที่เปิดทำการเรียนการสอน
4. จำนวนนักเรียน
4.1  นักเรียนทั้งหมด (ทั้งโรงเรียน) ระบุเฉพาะตัวเลข
4.2  นักเรียนที่เข้าเรียน (ทั้งโรงเรียน) ระบุเฉพาะตัวเลข
4.3  ร้อยละนักเรียนที่เข้าเรียน  ระบุเฉพาะตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการ
1. ผู้บริหารมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง (เลือกได้มากว่า 1 ข้อ)
2. ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตาม ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อย่างไรบ้าง
3. ครูมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
4. ครูมีการกำกับ ติดตาม ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อย่างไรบ้าง
ลงชื่อผู้รายงานข้อมูล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy