ANTIDISKRIMINERINGSBYRÅN VÄST UNDERSÖKER: Ung. Diskriminering. Corona.
Antidiskrimineringsbyrån Väst (tidigare Göteborgs rättighetscenter
mot diskriminering) undersöker just nu hur corona påverkar
framtidstron hos unga mellan 18 och 21 år.
Vi utgår från diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Vi söker dig som känner dig berörd av något, eller flera, av dessa perspektiv.

Vi vill undersöka hur unga vuxna om hur de upplever sina framtidsutsikter nu, under corona, i jämförelse med före corona.
Frågorna handlar mest om studier, arbete och bostad men även några frågor om exempelvis hur du håller kontakten med dina vänner.
Dina svar är anonyma, vi kan inte se vem som har svarat. Du väljer vilka frågor du vill besvara.

Om du skulle vilja ha kontakt med oss, för att till exempel få veta mer om undersökningen eller om oss så kan du kontakta maria.jacobson@gbgrc.se eller https://www.instagram.com/gbgrc

Vi är en ideell förening som bland annat ger gratis juridisk rådgivning till personer som upplevt diskriminering.
gbgrc.se finns mer information om oss och om diskriminering.
Vill du berätta något om dig själv, exemplevis din ålder, var du bor eller annat?
Hur är dina nuvarande situationen när gäller studier, arbete och bostad?
På vilket sätt känner du dig berörd av någon, eller flera av diskrimineringsgrunderna? De är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Hur hade du tänkt /planerat på din närmaste framtid innan corona när det gäller studier, arbete och bostad?
Har corona förändrat hur du tänker på din framtid när det gäller dessa saker? På vilket sätt?
Har corona förändrat din syn i allmänhet när det gäller din tro på framtiden? På vilket sätt?
Hur tänker du att du kan göra nu när läget är som det är?
Vill du berätta något om hur du mår i korthet?
Har gemenskapen med dina vänner förändrats under corona - förutom social distans och andra restriktioner?
Hur håller ni kontakten?
Vad skulle du behöva för att kunna planera framåt, exempelvis när det gäller stöd, ekonomi, studielån eller annat?
Om du tänker tillbaka lite, hur tyckte du att dina skolår var?
Är det något annat du vill tillägga?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Göteborgs Rättighetscenter. Report Abuse