Cardiff Music Awards 2020 Voting Form - Ffurflen Pleidleisio Gwobrau Miwsig Caerdydd 2020
You can only vote once.
Book your tickets now for the awards show this Thursday April 9th - http://bit.ly/CMATickets20

Dim ond unwaith y gallwch bleidleisio.
Archebwch eich tocynnau nawr ar gyfer y sioe wobrwyo ddydd Iau 9 Ebrill - http://bit.ly/CMATickets20
Email address *
I consent to receiving email updates from Cardiff Music Awards / Rwy’n cydsynio i gael diweddariadau e-bost gan Gwobrau Miwsig Caerdydd *
Cardiff Music Awards requires your email address to validate your nomination and voting. Without this we cannot register your nomination or vote and therefore it will not be counted. Cardiff Music Awards complies with all data protection and is GDPR compliant. You email address will not be used or passed on to any third party under any circumstances whatsoever. Cardiff Music Awards would however like to keep you up to date with key dates such as voting closing deadlines and ticket launches. Should you wish not to receive these emails please opt out or unsubscribe from the first email you receive from us. / Mae ar Gwobrau Miwsig Caerdydd angen eich cyfeiriad e-bost i ddilysu eich enwebiad a'ch pleidlais. Hebddo, ni allwn gofrestru eich enwebiad na'ch pleidlais, ac felly ni fyddant yn cyfrif. Mae Gwobrau Miwsig Caerdydd yn cydymffurfio â phob deddf diogelu data a’r GDPR. Ni chaiff eich cyfeiriad e-bost ei ddefnyddio na’i drosglwyddo i unrhyw drydydd parti dan unrhyw amgylchiadau o gwbl. Fodd bynnag, byddai Gwobrau Miwsig Caerdydd yn hoffi rhoi gwybod i chi am ddyddiadau allweddol, er enghraifft dyddiadau cau ar gyfer pleidleisio a dyddiadau lansio tocynnau. Os hoffech beidio â chael y negeseuon e-bost hyn, gallwch optio allan neu ddatdanysgrifio o'r neges e-bost cyntaf a gewch gennym.
Required
Best Group - Grŵp Gorau
Sponsored by Pirate Studios / Noddir gan Stiwdios Pirate
Clear selection
Best Solo Act - Act Unigol Orau
Sponsored by PRS For Music / Noddir gan PRS For Music
Clear selection
Best DJ(s) - DJ(s) Gorau
Sponsored by Enthusiasm Events/ Noddir gan Enthusiasm Events
Clear selection
Best Live Act - Act Fyw Orau
Clear selection
Best Breakthrough Act - Act Newydd Orau
Sponsored by Musicbox Studios/ Noddir gan Stiwdios Musicbox
Clear selection
Best EP/Single - Sengl/EP Orau
Clear selection
Best Album - Albwm Gorau
Sponsored by PMT / Noddir gan PMT
Clear selection
Best Music Video - Fideo Miwsig Orau
Clear selection
Best Producer - Cynhyrchydd Gorau
Clear selection
Best Festival - Gŵyl Orau
Clear selection
Lineup Of The Year - Line-up y Flwyddyn
Clear selection
Best Club Night - Noson Glwb Orau
Clear selection
Best Independent Venue - Lleoliad Annibynnol Gorau
Sponsored by Oner Signs / Noddir gan Oner Signs
Clear selection
Best Commercial Venue - Lleoliad Masnachol Gorau
Clear selection
Best Local Promoter - Hyrwyddwr Lleol Gorau
Clear selection
Best Regional Promoter - Hyrwyddwr Rhanbarthol Gorau
Clear selection
Promoter Of The Year - Hyrwyddwr y Flwyddyn
Clear selection
Best Music Press - Gwasg Miwsig Orau
Clear selection
Best Music Photographer - Ffotograffydd Miwsig Gorau
Clear selection
Best Radio Show - Sioe Radio Orau
Clear selection
Champion Of Under-Represented Music - Hyrwyddwr Miwsig Heb Gynrychiolaeth Ddigonol
Clear selection
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy